Trang chủ » Cùng vui

Ảnh không có thuyết minh

Ba Tỉnh
Thứ bẩy ngày 27 tháng 9 năm 2014 2:42 PM


TNc: Họa sỹ Ba Tỉnh có dán tấm ảnh này trên Facebook của tôi. Thấy tấm ảnh nói lên nhiều điều nên chủ trang cho lên trang nhà . Các bạn nghĩ gì đây ???