Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bài thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phạm Thành Trai
Thứ bẩy ngày 26 tháng 7 năm 2014 7:51 AM
kính gửi đến  Trang mạng trannhuong.com bài Cự ngao đới sơn của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Bởi, trong đó có 2 câu sấm( câu luận của bài Đường luật) mà hậu thế phải nghìn lần kính phục, biết ơn Cụ về việc cảnh thức rằng : phải ra sức giữ  gìn biển đảo để mà phát triển cường thịnh xứ sở.Và thực sự, nó đang diễn ra cực kỳ nóng bỏng trên biển đảo Việt Nam khi Trung Quốc luôn dã man bành trướng xâm lấn Đất Nước ta:

CỰ NGAO ĐỚI SƠN

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh.
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực
Trước cước trào vô quyển địa thanh
Vạn lý Đông minh quy bả ác
Ức niên Nam cực điện long bình
Ngã kim dục triển phù nguy lực
Vãn khước quan hà cựu đế thành.
                 Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm
                               ( 1491 - 1585)

Dịch nghĩa:

Nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy
Con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra
Ngẩn đầu lên, đá có sức vá  trời
Bấm móng xuống, sóng không dội tiếng vào đất
Vạn dặm Biển Đông đưa về nắm chắc trong tay
Muôn năm Cõi Nam đặt vững cảnh trị bình
Ta nay muốn thi thố sức phù nguy
Để giữ vững nước non của chúa xưa để lại.

Tạm dịch thơ:

 BẠN RÙA ĐỘI NÚI

Nước biếc non cao rạng bóng hình
Vá trời đội đá bạn rùa xinh
Ngẩn đầu núi dựng trời xanh thẳm
Bấm móng đất yên sóng lặng thình
Vạn dặm Biển Đông luôn vững chắc
Muôn năm Nước Việt mãi thanh bình
Mong đem xương máu ra tô thắm
Tổ quốc cha ông đã quyết sinh.
                             Quy Nhơn, 16/7/2014
                                   Phạm Thành Trai