Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ka dao tân thời

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014 8:53 PM

Đất này tình nghĩa chan chan
Rặt em kết nghĩa giúp quan làm giàu
Quan giàu đít lộn lên đầu
Ỉa ra toàn cứt có màu của công.
*
Thói đời hay mắt vụng tay
Mình làm chẳng được lại hay chê người!
*
Tóc em bạc trắng nhiều rồi
Nhuộm đen mà giấu phần đời đã qua
*
Lần theo ngõ ngách cuộc đời
Khôn ngoan học lấy từ lời cãi nhau.
*
Người khôn sáng tạo con đề
Để cho người dại ra đê ăn mày
Trăm người được một vận may
Để anh xổ số lên mây chín tầng
*
Ngổn ngang con chữ tồng ngồng
Áo xiêm trang điểm cũng không ra gì.
Chi bằng trần trụi xù xì
Giúp người thư giãn ngủ khì là hơn.
*
Ngày xưa thì bắc cầu Kiều
Ngày nay thì bắc cầu treo phong bì.
Khôn ngoan đệ nhất lì xì
Ép người ngay thật phải đi đường cùng
*
Khi thầy thiếu đức dạy trò
Thì trò đánh lại tay bo với thầy.

Khi còn kế sách trên mây
Thì mưu lược vẫn đọa đầy chúng dân.

Quỷ ma đội lốt thánh thần
Tâm linh bẻ quặt thành cần câu cơm.

Chuột chù cả họ khoe thơm
Đít cà cuống chết cái mồm còn cay.

Máy mồm ghẹo gió trêu mây
Cũng không tránh nổi mấy tay rình mò.

Quan to quyết chí ăn to
Dân nghèo phấn đấu được cho hộ nghèo…

Ăn theo là bọn nói leo
Thì ai còn dám tin theo điều gì!