Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày mai tớ nghỉ

Nguyễn Duy Xuân
Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014 8:47 PM
 
Ngày mai tớ nghỉ rồi
Còn hôm nay nữa thôi
Cơ hội phút 89
Gỡ mấy bàn cho vui !
 
Cậu muốn lên vụ trưởng
Còn cậu vụ phó ư
Này cô thích làm cục
Tớ kí ngay bây giờ
 
Thôi chay thày đi đất
Hưu còn gì mà mơ
Không nhanh tay sắp đặt
Lấy chi con cháu nhờ ?
 
Còn một phút nữa thôi
Cậu nào thích đổi đời
Nhanh !
Nhanh lên !
Tớ kí
Hết giờ rồi !
- Gút bai !

Nguyễn Duy Xuân