Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thách Thách...Quan!…

Ống Nhòm
Thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2014 9:25 AM

 
                (24h.com) - “Cấm tặng quà tết: “Sếp không thích thì ai dám biếu”
                     “Nếu cấp trên không thích nhận quà, hãy tỏ thái độ dứt khoát. Kiên quyết không nhận         thì còn ai dám biếu nữa”. GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm trò chuyện với PV xung quanh câu chuyện tặng quà ngày Tết.  Xin phép GS.TSKH được góp mấy vần… 
.
Ngày xưa các Cụ nhà ta
Sinh ra cái lệ biếu quà ngày Xuân…
Biết đâu năm, tháng xoay vần
Bây giờ “biến tướng” lệ thành…“lót tay”!...
Tết không “biếu xén” thì…gay
“Cửa Quan” đâu biết chú mày là ai?!
Tết chọn mùng một, mùng hai
Phong bao càng nặng càng dài “tình Xuân”!(?)
Chẳng may khi có việc cần
Còn có chỗ “chạy” Quan gần, Quan xa…
Cho nên các Quan nhà ta
Đã quá quen “lệ” nhận quà ngày Xuân (?)
Tết này xin thách Quan anh
Treo biển “Cấm biếu” để dân tỏ tường…
Từ  tỉnh, huyện đến Trung ương
“Không nhận quà Tết” xin trương rõ rành!...
Tái bút:
(Nếu nhận chỉ nhận…tờ xanh)!...
He…he…!!!?...
. .
Giáp Tết 25 tháng Chạp-Qúy Tỵ
25-01-2014
Ố.Nhòm