Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cấm…“tè”!?...

Ống Nhòm
Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014 9:20 PM


Học sinh “vãi tè” vì hết tiền đi tiểu.

( Tinmoi.vn-20/01/2914) – Sợ rằng việc học sinh đi vệ sinh quá nhiều sẽ ảnh hưởng

tới hiệu quả học tập, các giáo viên đã nghĩ ra những biện pháp “trừng phạt”.Trong

đõ có cách…phạt tiền, hạ thi đua. Có học sinh vì hết tiền mà phải “vãi tè”.!?

Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:

.

Lệnh trường “tè” phải nộp tiền

Trong giờ lên lớp ngồi yên cấm…“tè” ?!...

Các Thầy ra “lệnh” phải nghe

Nếu buồn đi “tè” tiền phải xùy ra !?

Học trò vốn khoái…ăn quà…

Thấy hàng “kẹo kéo” mang ra mua liền!...

Đến khi  trong túi hết tiền

Đành liều đứng đó mà tuôn…ra quần!...

……………….

“Sáng kiến” quả là “tuyệt trần”…

Đáng được khen tặng “Công Huân” cấm…”tè”!!!...

.

20-01-2014

Ố.Nhòm