Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tin mới…tuyệt vời!...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 7:12 PM


(Dân trí = 27-10-2013) – Chính phủ tiết kiệm, lãnh đạo cũng đi xe ôm.
Trong bối cảnh cân đối ngân sách khó khăn. Bộ trưởng Vũ Đức Đam
cho biết, việc mua xe công từ nhiều năm nay đã được thắt chặt nghiêm
ngặt, nhiều lãnh đạo đi taxi và xe ôm…
.

                         Báo đưa “tin mới” tuyệt vời
                         Từ nay lãnh đạo cũng ngồi…xe ôm !
                         Bà con bàn tán rất “xôm”
                         Vỗ…đùi đen đét còn hơn trúng…đề!...
                         Xem ra ai cũng hả hê
                         Từ nay “lãnh đạo” đi, về…xe ôm !(?)
                         “Thương” dân tần tảo sớm hôm
                         Đi xe “căng hải” máu dồn…xuống chân!
                         Đạp “xe” thủng cả đũng quần
                         Bây giờ lãnh đạo “thương” dân quá trời!...
                         Đúng là tin mới… “tuyệt vời” !!!...
                         ………………
                         .
                         27-10-2013
                         DL

Ngâm mấy vần thơ ru nhau vào