Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Họ nhà…dê!...

Tú Còm
Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013 5:22 PM

 
(Người Lao động) – Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy Bình Định bị bắt quả tang
tại nhà nghỉ số 5 phố Lê Lai (Tp Quy Nhơn)khi đang quan hệ nam-nữ bất chính…
    Thơ rằng:
 
Quan trên, quan dưới…giống nhau thôi
Mang họ “Nhà Dê” hết cả rồi !
Thấy vợ người ta là Quan…thích
Vợ mình cất kín mốc thì…phơi…
“Đạo đức cách màng” Quan sáo mép
Nhân tình nhân ngãi khéo khua…môi
Quan quăng bạc tỷ ra mua…“lỗ”
Cái “lỗ” thâm thì vẫn khoái chơi !!!...
…………….
.
04-05-2013
T.C