Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lễ độ văn chương

Trần Tân
Thứ bẩy ngày 2 tháng 2 năm 2013 5:47 AM

 Xưa nay , phàm những người làm văn chương thường hay khiêm nhường , tế nhị và lễ độ . Song gần đây tôi giật mình khi đọc một tờ báo nọ đăng bài giới thiệu tập thơ mới của một tác giả đã đứng tuổi , có chân trong Hội Nhà văn Việt Nam hẳn hoi lại viết những vần thơ vô lễ quá chừng. Nên khiến tôi thấy cần phải viết một chút về : Lễ độ văn chương ! Coi đây là một tiếng chuông rè góp phần cảnh tỉnh số người có giọng điệu ấy . Câu thơ đó là : Rượu này ta rưới thơm mộ Nguyễn ( Trước mộ Nguyễn Du ) .Ở đây không tiện nêu tên tác giả .
       Nếu không biết về thân thế sự nghiệp của người có câu thơ " ghê gớm " đó và của cả Nguyễn Du thì người ta sẽ nghĩ đây là hai người cỡ bạn bè với nhau ,  ngang tầm nhau , thậm chí người viết này còn trên tài cả Nguyễn Du ấy chứ ! Chén rượu của " ta " - bậc bề trên ,  làm rạng danh - " thơm " mộ của kẻ hèn kém " Nguyễn " kia ! Thật oái oăm thay , một con dán đất mà khinh bạc , khinh cả con đại bàng khổng lồ ! Một đứa cháu miệng còn hơi sữa dám khinh cả cụ Tổ lừng lẫy bao đời nay , lẫy lừng cả năm châu bốn biển .
         Trong các trường phổ thông của ta trước đây và hiện nay thường có khẩu hiệu : " Tiên học lễ , hậu học văn " để răn dạy các thế hệ học trò : Lễ độ là việc đầu tiên , sau đó mới nói đến học văn hóa . Thật là chí lí và sâu sắc !
          Đối với Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa Thế giới , xét về lịch sử thì cụ là là cụ Tổ mấy đời của người có câu thơ trên  . Quả là người ba đấng thật ! Không còn gì để nói nữa .
 Ngày trước nhà thơ Tố Hữu khi viết về Nguyễn Du mà còn phải viết rất khiêm nhường là : Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân / Bâng khuâng nhớ Cụ , thương thân nàng Kiều .
 Qua việc này, xin lưu ý người biên tập tập thơ có câu thơ trên ở NXB Hội Nhà văn , tháng 7-2012 để lọt lưới câu thơ xấc xược ấy ! Ở đây có sự nể nang hay có thâm ý gì chăng ?
 Trời đất rộng bao la , văn chương biển học vô bờ , viết gì thì viết cũng phải có tâm , có nhân cách , nhân văn và phải biết mình là ai . Lễ độ văn chương là một việc lớn , làm trái với nó thì tai họa sẽ lớn vô cùng , khi bút đã sa ... thì gà chết thôi !
        TRẦN TẤN