Trang chủ » Tin văn và...

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2011 4:37 PM
 
Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”.
 
Nguyễn Đình Chiểu
 
Nhân Ngày Nhà báo Việt Nam, Trần Nhương xin mời các bạn đọc bài thơ Trân Nhương tự trào:

 
Mình đã lê văn hưu
Vẫn còn nguyễn đăng mạnh
Thơ phú càng văn đa
Web vẫn lâm văn tới
 
Tháng tháng trần đức lương
Tiêu sài cũng bùi kiệm
Khi gặp đào thị nương
Thì vung trần bửu kiếm
 
Nhiều em rất huyền kiêu
Tớ cho lê văn chưởng
Cúi rạp mình trần tiêu
Xin ngài phan cẩm thượng
 
Cuộc đời thích mai vui
Coi thường anh lê chức
Cứ là nguyễn văn dân
Ngang thưng vua tự đức
 
Khối người trương vĩnh trọng
Vì mình nguyễn thiện nhân
Em nào lê văn vọng
Tớ đều nguyễn quang thân
 
Bạn miên man bằng việt
Tình lai láng giang nam
Khác nào phan trọng thưởng
Cho Trần này phú quang…