Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI

Đặng Xuân Xuyến
Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023 10:53 AM


(Thương nhớ chị Trương Hương Lan)

.

Khóc cười cái số long đong

Chị gom lỡ dở ngồi hong gió trời

Hong bao nhiêu đận miệng đời

Vẫn chưa lấp đủ mấy lời gió mưa

.

Chị chờ chuyến vét đò trưa

Mà thăm thẳm đợi như thừa bão giông

Người ta dư dả vợ chồng

Chị chỉ khát chút "đeo gông" để cười...

.

Thế gian thì lắm hạng người

Mà chị lại cứ như người trên mây

Chịu bao cay đắng oan đày

Chị chỉ lặng chuốt cho gầy tiếng nhơ

.

Chị ngồi vá víu ước mơ

Gạn trong từ đục che hờ nỗi đau

Ngậm ngùi thương nửa đời sau

Chồng con là cái nợ đau của đời

.

Chiều qua mưa sập cổng Trời

Dửng dưng Chị bỏ nụ cười mà đi.

*.

Hà Nội, 4:40/09 tháng 10/2023

ĐẶNG XUÂN XUYẾN