Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁN ẤN HAY BÁN ĐỨC THÁNH TRẦN?

Phạm Lưu Vũ
Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2022 10:03 AM
Thất kinh cho chính quyền Hải Dương. Giữa thời đại 5.0, trong một chế độ vô thần, từng giương cao khẩu hiệu “bài trừ mê tín dị đoan”, cùng với các khẩu hiệu “khai quốc” khác như “phản đế, phản phong”; “người cày có ruộng”… thì nay lại ngang nhiên bán chác rầm rĩ (chứ không phải phát) ấn phù thủy ở Kiếp Bạc.
Dựa oai linh của Đức Thánh Trần để làm việc vô sỉ, bởi đây là trò bịp bợm của những kẻ vô trí, bất tri, bất chấp… thì sự ngông cuồng đã vượt cả ma quỷ. Lợi dụng sự mê tín của cộng đồng, bởi đây là trò buôn thần bán thánh của những kẻ ngạo mạn, ngạo nghễ, ngạo đời… thì lưu manh gọi bằng cụ. Dám nhân danh Đức Thánh Trần, từ đền thờ của Ngài, mà làm cái việc của lũ phù thủy mạt hạng, u tối… ấy, thì tức là xuyên tạc Ngài, là bán đứng Ngài. Tội này không để đâu cho hết. Các cơ quan có trách nhiệm ở trên như Ban Tuyên giáo, UBKTTW… nếu không xử lý việc này, thì chư quỷ thần, thiện thần, chư thiên hộ pháp, vô biểu nghiệp hải ba đời… cũng quyết không tha. Chưa cần đến Đức Thánh Trần phải xuống tay trừng trị, như trừng trị Phạm Nhan ngày trước đâu.
Trước sự kiện này, giới trí thức cả nước đông như quân Nguyên hầu như đang ngủ. May có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn lão thành Hoàng Quốc Hải đã “lên sóng”, để tố cáo cái việc kinh động cả trời đất, quỷ thần này. Bằng giọng sang sảng, khúc chiết, rõ ràng và mạch lạc, tiến sĩ Diện và Lão trí sĩ đã chỉ rõ sự vô học, láo lếu và liều lĩnh của những kẻ dám “đại náo” Kiếp Bạc, chỉ rõ đây thực chất là những chiếc “bùa” của phù thủy, nhưng là loại phù thủy mạt hạng, là những bóng mờ của ma chướng, khí tanh… còn lâu mới có “pháp lực” của những phù thủy thực sự.
Phù thủy là một “biến thái” tệ hại của đạo Lão. Phù thủy phá Lão như ma Ba tuần phá Phật, chứ không phải một “nhánh” của đạo Lão. Chánh đạo có tà đạo, thì ngoại đạo cũng thế, chánh tà luôn theo nhau, như bóng với hình. Đạo Lão thực ra là Tiên thừa (đạo tu tiên), thì cũng có Ma thừa (đạo phù thủy) ăn theo…
Huống chi các bản dịch Đạo Đức kinh cho đến nay, văn tự duy nhất của Lão tử để lại, mà ngay câu đầu tiên đã bị dịch sai rồi. Bởi các học giả chỉ dùng kiến thức của phàm phu, khá hơn thì dùng Nho, cả hủ Nho… tức là nằm trong Nhân thừa, để “dịch” Tiên thừa, thì khác nào nằm dưới gầm giường mà bàn chuyện nóc nhà, hay ngồi dưới chân mà luận việc đỉnh núi…
Phải dùng tư tưởng của Độc Giác mà dịch và luận Đạo đức kinh, thì mới tránh khỏi sai lầm, bởi Lão Tử chính là một vị Độc Giác Phật vậy.