Trang chủ » Tin văn và...

TRIỂN LÃM TRANH HÀ HUY HIỆP

TN
Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022 9:42 AM


TNc: Triển lãm tranh Hà Huy Hiệp mang tên THUẦN HÓA đã thuê Bảo tàng Mỹ thuật VN để trơng bày. Giấy mời khai mạc vào ngày 14-8 đã gửi. Chiều 12-8 Sở Văn hóa Hà Nội có công văn không chấp nhận. Hà Huy Hiệp không thay đổi ngày giờ khai mạc nhưng treo tranh tại nhà mình, làng Tốt Động, huyện Chương Mỹ Hà Nội.
Không hiểu làm sao hồi này các nhà quản lý văn hóa soi kĩ và chứng tỏ hiểu biết nghệ thuật còn nặng về suy luận ngoài nghệ thuật. Buồn chứ, kiểu này thì làm gì có tác phẩm ngang tầm thời đại. Cũ và thấp đến bao giờ ?