Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHẮC LẠI: CHUYỆN CẨU BỎ LƯ HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN (QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH)

Phạm Đức Bảo
Thứ sáu ngày 3 tháng 9 năm 2021 9:53 AM


Tháng 7/2018, bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch văn xã TP. Hồ Chí Minh), chủ trì cuộc họp: phế bỏ lư hương, trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo (có từ 1967) tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 15/1/2019, bà Thu ra quyết định cẩu bỏ lư hương. Và giao cho Quận 1, thực hiện.
Ngày 17/2/2019 (đúng ngày kỷ niệm 40 năm, quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc), bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận 1), cho cẩu lư hương, đưa về bỏ góc đền Trần Hưng Đạo, ở 36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định (xem ảnh). Và dựng biển giả: “Công trường đang thi công” ở khuôn viên tượng đài.
Lý do: Không cho Nhân Dân vào dâng hương, tưởng niệm 40 năm, ngày Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc (sợ dân tụ tập, phản đối Trung Quốc xâm lược).
Hai ngày, sau khi lư hương bị cẩu bỏ, bà Thu chết đột ngột ở tuổi 53 (khi mới bay sang chữa ung thư vú ở Singapore)…
*
👉 Vĩ thanh:
Sự ngạo ngược với Thánh nhân, đất trời, xưa nay, đều phải trả giá!
Việc phế bỏ lư hương Đức Thánh Trần (và cả chuyện giông gió, mưa đá, đúng đêm rằm tháng bảy vừa rồi), không thể nói là không liên quan đến hiện tại…
Người xưa, khi gặp đại hoạ, đều cúng tế, cầu đến thánh thần, trời đất (vì vậy mới có đàn tế Trời).
Chuyện tâm linh, không phải mê tín mà là sự thấu hiểu!
Đừng duy ý chí, một cách cực đoan. Hãy thức tỉnh, trả lại lư hương cho Đức Thánh Trần!
Lúc này, nhân dân đang cần “âm phù, dương trợ” để vượt thoát qua đại dịch!
* Bài viết của TS Nguyễn Quang Cương
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Câu.lư hương Lư hương bỏ góc đền Nguyễn Thi Thu Trần kim yến'
Hà Văn Sỹ, Pham Duc Long và 374 người khác
67 bình luận
85 lượt chia sẻ
Thích
Chia sẻ