Trang chủ » Tin văn và...

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHU VỰC CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG khóa 10 2020-2025

TN
Thứ bẩy ngày 3 tháng 10 năm 2020 1:14 PMSáng 3-10-2020 Đại hội Hội nhà văn Việt Nam khu vực các cơ quan Trung ương đã nhóm họp tại hội trường báo Nhân Dân. Có tới 235 đại biểu về dự, có cụ ngồi xe đẩy cũng có mặt. Thế mới biết sự gặp gỡ nó quan trọng nhường nào. Trên phông ngoài khẩu hiệu thông lệ, lần này có cả chân dung lãnh tụ quốc tế Mác Lê nin. Mừng lắm, kiểu này Hội Nhà văn ta có khi vươn ra lãnh đạo nhà văn thế giới. Vâng vui tếu thế thôi, tôi đồ rằng ảnh đó vốn có sẵn tại hội trường, ban tổ chức tạm gỡ đi thì hay. Lại nhớ ĐH ba họp ở Ba Đình vẫn còn nguyên pano "Chiếc bóng oan khiên" vì đêm trước có diễn kịch.
Cả ngày hôm nay ĐH sẽ thảo luận bầu người đi dự ĐH toàn quốc, giới thiệu Chủ tịch Hội. Hãy chờ xem...