Trang chủ » Tin văn và...

GỬI NHÂN DÂN TRUNG HOA

TN
Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019 9:03 AM

   Kính trọng nhân dân Trung Hoa
Làm nên nền văn minh rực rỡ
Nhưng những kẻ cầm quyền thớ lợ
Đã dìm Trung Hoa trong bể tham tàn..