Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÒNG DÂN NGAM KHÚC

Mẹ Đốp
Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018 8:33 PMPhận hèn biết tỏ cùng ai

Kêu lên vài tiếng nguôi ngoai nỗi buồn

*

Thưở trời đất nổi cơn thịnh nộ

Bọn quan tham hết chỗ dung thân

Ăn cơm dân mặc áo dân

Công đường chễm trệ lên gân uy quyền

Mặc dân đói dân than thảm khốc

Đất Thủ Thiêm thỏa sức tung hoành

Chục năm cơm nắm chiếu manh

Từng đoàn lũ lượt Hà thành kêu oan

Vậy mà cứ thản nhiên hãy đợi

Bao kiếp người tăm tối ai hay

Cũng may và thật là may

Trời kia có mắt đất này còn thiêng

*

Chặn Quốc lộ moi tiền dân chúng

Mặt vênh vang làm đúng qui trình

Còn ai thương đến chúng sinh

Còn ai nhớ đến nghĩa tình xa xưa …

Khi bom đạn như mưa dữ dội

Dân chở che đón rước về làng

Nhường cơm xẻ áo thuốc thang

Thái bình nay chúng chặn đường làm ăn

Dân phẫn uất , mặt quan vô cảm

Đặt đồng tiền trên cả muôn dân

Nào là tính chuyện ấm thân

Thôi thì đã lỡ bắt dân chịu bề

*

Lại có kẻ từng là danh tướng

Dẹp côn đồ trừng bọn lưu manh

Trả cho dân sự yên bình

Đâu ngờ một chốc hóa thành bị can

Che chở bọn cờ gian bạc lận

Bao gia đình lâm cảnh nát tan

Thôi đừng mở miệng kêu oan

Để đời phỉ nhổ cháu con bẽ bàng

Thương thì thương biết làm sao được

Tiền của dân ăn một đền mười

Giờ đây biết đất hiểu trời

Lao tù mở cửa xin mời vào thăm

*

Lại nói bọn quan tham dầu khí

Hút tài nguyên phung phí tiêu xài

Một thời nào biết đến ai

Coi dân như đất coi trời bằng vung

Lấy công quĩ lát đường danh vọng

Uốn lưng còng làm lọng che thân

Bây chừ đã rõ trắng đen

Hiểu ra thì cũng một phen tan đời

*

Bọn ngân hàng đã lòi măt nạ

Hết một thời ra rả vì dân

Nhân dân gom góp kiệm cần

Hóa ra chỉ để phì thân bọn này

Thương ngân khố càng ngày càng cạn

Vì bọn này táng tận lương tâm

Giá như được chém được đâm

Phanh thây trăm mảnh chưa làm nguôi ngoai

Những năm tháng vần xoay qủy kế

Tưởng vải thưa che được mắt người

Bây giờ lồng lộng lưới trời

Mặt như mặt thớt biết chui nẻo nào

*

Ta chỉ có vài câu gan ruột

Nhắc quan tham chưa lột mặt gian

Cuộc đời cắm mặt mà ăn

Chẳng cần biết đến tổ tiên thế nào

Trông bệ vệ mũ cao kẻ cả

Hãy thương dân như thể thương thân

Chèo thuyền cũng bởi tay dân

Lật thuyền củng ở sóng ngầm chúng sinh