Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHẠO KHỜ

Đặng Xuân Xuyến
Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 1:45 PM


.

Đêm vào đêm lạnh lẽo

Tôi gặp tôi khạo khờ

Lời yêu ghim vào gió

Thả tình trôi hững hờ.

.

Em thì vẫn quay tơ

Nhử người về mắc nợ

Cả đời em mộng ảo

Một đời tôi lơ mơ

.

Đêm vẫn đêm là gió

Tôi vẫn tôi ngù ngờ

Em vẫn em ngồi đó

Tình vẫn tình ngu ngơ.

*.

Làng Đá, đêm 11.11.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN