Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ THƠ ĐÀO VĨNH TẠ THẾ

TN
Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 9:21 PM


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính râm và cận cảnh

Nhà thơ Đào Vĩnh sinh năm 1947
Quê xã Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định.
 Hội viên Hội VHNT Hà Nam Ninh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông bị bệnh trọng, đã từ trần ngày 23 tháng 10 năm 2018 thọ 72 tuổi

Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia quyến và cầu mong anh linh nhà thơ Đào Vĩnh thanh thản về trời !


Tác phẩm cua nhà thơ Đào Vĩnh


- Mưa nắng sông quê (in chung) – H.: Lao Động, 1988
- Khoảng trời mùa hạ - NXB Hà Nội, 1990
- Dọc mùa thu – H.: Hội nhà văn, 1993
- Bây giờ năm 95 – H.: Lao Động, 1995
- Gửi bốn mùa - Hội Nhà văn Hà Nội, 2000
- Nỗi khuya – H.: Thanh niên, 2003
- Phía vòng đê sông Đáy – H.: Hội nhà văn 2007