Trang chủ » Tin văn và...

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TN
Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 1:56 PM
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

TNc:: Mặc dù đến 15 giờ hôm nay mới công bố kết quả bầu Chủ tịch nước nhưng với sự tin tưởng của nhân dân và cá nhân tôi, nhất định TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ đạt 100% phiếu thuận.
Trang trannhuong.com thay mặt bạn đọc xin chúc mừng tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hy vọng dưới sự lãnh đạo TBT-CT sẽ vực dậy tinh thần Đại Việt và đẩm bảo cho nhân dân cuộc sống bình an !