Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÒNG HOA BẤT TỬ

Quốc Long
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 10:01 PM
Kết quả hình ảnh cho Gạc ma
( Kính dâng hương hồn 64 chiến sỹ hy sinh ở đảo Gạc Ma 14-3-1988)

Sáu mươi tư chiến sỹ
đan tay đứng quây vòng
bảo vệ đảo trong mình không tấc sắt (1)
kẻ cướp đảo- là bạn -từng thân nhất
chĩa súng từ xa bắn nát từng người...
Sáu mươi tư chiến sỹ máu trào sôi
viền quanh đảo như một vòng hoa đỏ
đảo Gạc Ma nổi danh từ dạo đó
một vòng hoa bất tử chói ngời...
Vòng hoa đỏ Gạc Ma
khăn tang máu
thắt trong lòng chúng tôi
những người lính biên cương -hải đảo
nhắc nhở từ đây: bạn,thù...cần tỉnh táo
tay súng này không thể buông lơi !...
Quốc Long