Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂY NGÓN VÀ LŨ QUAN THAM

Trần Hữu Tòng
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018 2:33 PM
Cây ngón xanh tươi
Nở chùm hoa vàng óng ả
Ngỡ làm đẹp cho đời
Nhưng là loài cây độc giết người
không từ ai cả
Một tức rễ ngón cũng thành "nhóm" cây lá...
độc
Lũ quan tham và loài ngón vàng như cùng một gốc
Chúng còn dạy đời như "thiên sứ, thiền sư"
Mà vét của dân không một thứ gì từ
Vinh thân phì gia cho bầu đoàn thê tử
*
Hoan hô người Trọng nghĩa cả thấu tình dân
Người đưa thịnh vượng công bằng, Phúc lành cho trăm họ
Nhen lò lửa, trời thuận lòng bủa lưới trăm vòng
và tiếp thêm ngọn gió
"Củi" tươi khô cháy trong lửa đỏ
*
Tôi người lính biên cương gác trên chòi cao sương gió
giữa tầng mây
Nghe tiếng lửa lò reo và tiếng vỗ tay
Chào cờ Tổ quốc tung bay mừng mùa xuân mới.
1- 2018
Trần Hữu Tòng