Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÓA HỒNG NHAN ĐÃ LÌA CÀNH

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 5:44 PM

(Nén nhang mọn cho chị Đoàn Lê)

Sông đời xiết chảy xót xa
Thả vào thác lũ cánh hoa tươi hồng (1)
Cuộc người cuốn giữa đục trong
“Hoa bèo” chìm nổi long đong một đời (2)
Tình duyên chị vỡ làm đôi
Chiều nghiêng xóm núi đổ trời heo may
Tài hoa đọa kiếp trời đày ???
Hoa cô đơn khóc trên tay tím bầm...
Hàng cau xõa tóc lặng câm
Hoàng lan trút lá âm thầm chịu tang
Gót hồng dời bến đa đoan
Nhẹ tênh rũ bụi trần gian: chị về
Một đời yêu đến tái tê
Chiều nay hóa giải lời thề tro than
Con đường hoa sữa nồng nàn
Đi theo tiễn đóa hồng nhan lìa cành
Kinh thành vương chút nắng hanh
Lệ hương một nén tâm thành em dâng
Lửa hoàn vũ cháy bâng khuâng
Chị ơi trút hết đời tằm cho tơ
Vẫn còn xóm núi chiều mưa
Người em gái nhỏ bơ vơ khóc thầm.
_____________________
(1) Ý bài thơ “Bói hoa” của chị Đoàn Lê
(2) “Hoa bèo” là bức tranh sơn dầu khổ lớn của chị.