Trang chủ » Tranh Trần Nhương

MỘT PHÚT LÃNG MẠN

Trần Nhương
Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017 9:50 AM


Ngẫu hứng vẽ như thế
Bạn xem cứ tùy nghi
Thả sức mà ngẫm nghĩ
Là chi hay là gì...