Trang chủ » Tranh Trần Nhương

15 CHÂN DUNG NHÀ VĂN

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2016 6:41 AM



TNc: Tôi có dự định vẽ chân dung các nhà văn đồng nghiệp, cứ dần dần vẽ càng nhiều càng tốt. Trước mắt tôi phác thảo chân dung trên máy tính bảng Sam Sung tab xem sao. Đây là loạt 15 chân dung vừa phác thảo. Các bạn xem và góp ý.


NGUYỄN QUANG THIỀU


TRẦN ĐĂNG KHOA



HỮU THỈNH




HOÀNG QUỐC HẢI




CHU LAI




ANH NGỌC




NGUYỄN HIẾU




ĐỨC HẬU



TÙNG BÁCH



BẢO NINH





HÀ PHẠM PHÚ




THẠCH QUỲ




VŨ NGỌC TIẾN



TRẦN ANH THÁI




TỰ HỌA TRẦN NHƯƠNG