Trang chủ » Tranh Trần Nhương

VẼ NGUYỄN KHẮC PHỤC TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2016 10:55 AM


TNc: Hôm nay ngày 20-5-2016, tôi có linh cảm Nguyễn Khắc Phục có chuyện không lành. Tôi dùng máy Samsung galaxy vẽ chân dung Nguyễn Khắc Phục theo một tấm ảnh cũ.