Trang chủ » Tin văn và...

CHẶN ĐỨNG BỌN DÂM TẶC

TN
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017 3:29 PMTNc:Kinh hoàng quá ! Đủ ban ngành, đủ công cụ, kí đủ Công ước quốc tế, đủ luật pháp mà sao cứ 8 phút có một trẻ em bị xâm hại.???
Theo PGS Kim Xuyến, từ năm 2011 – 2015, cả nước có 5.000 trẻ bị xâm hại, cứ 8 phút là có 1 trẻ Việt Nam bị xâm hại. Độ tuổi bị xâm hại càng ngày càng thấp hơn. (bài trên tienphong online)