Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NƯỚC NAM ĐÃ HẾT NGƯỜI TÀI?!

Lê Như Bình
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2016 2:32 PM

Nước Nam đã hết người tài?!
Công quyền nhiều chỗ trao loài vô nhân.
Biển đau, cá chết, trầm luân,
Muôn người mất nghiệp, vạn dân bỏ nhà.
Chỉ tại thằng Fos-mo-sa,
Được lũ Kim Cự ranh ma rước vào,
Vài đồng rẻ mạt đón chào,
Biển xanh dâng biếu, đất đào đem cho.
Mặc dân côi cút đói no,
Lũ Võ Kim Cự tự do tung hoành.
Miền trung trúng độc, tan tành,
Đất như lửa đốt, biển thành dầu sôi.
Bởi Võ Kim Cự chào mời,
Rước voi giày mả, giết người không dao.
Bộ ra, trung ương lại vào,
Rộn ràng chúc tụng, ồn ào thanh tra.
Để mặc thằng Fos-mo-sa,
Hắn ăn, hắn ỉa mả cha cả làng.
Thuyền treo, lưới nát, biển hoang,
Dân trong điêu đứng, giặc ngoài lăm le.
Võ Kim Cự, tội bề bề,
Thế mà nghị sĩ, thế mà ủy viên.
Kéo lùi kinh tế một miền,
Thăng quan giám sát gạo tiền quốc gia.
Thương thay nước Việt nhà ta,
Gian tham cao ghế, tà ma thượng đài.
Nước Nam đã hết người tài?!
........................
(*)TBT Nguyễn Phú Trọng: "Nhiều người (... ) đã lợi dụng chức quyền ... để tham ô, trục lợi, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với kẻ xấu để làm giàu bất chính. Điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp, ... chạy theo tiền tài, địa vị, sống ích kỷ, buông thả, …" (http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-khong-it-can-bo-quan-cach-cua-quyen-nhu-ong-vua-con-20160527164321071.htm)