Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DÂN CẦN TÌM ĐÚNG NGUYÊN NHÂN ?

Trường Hải Lê Văn Đông
Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016 8:33 AM
Các tỉnh phía Bắc miền Trung,
Địa hình mỏng như chiếc lá,
Gió Lào khô nóng như nung,
Chịu nhiều thiên tai bão lũ,
Đất bán mặt, trời bán lưng !
Gồng gánh hai đầu Đất Nước
Oằn vai chịu khó chịu thương.
Cuộc sống xưa nay vẫn thế
Kiên cường chống chọi tai ương !
Trời cao kêu hoài chẳng thấu
Đất dày van mãi không tường .
Nay bọn lòng lang dạ thú,
Leo lẻo lưỡi mềm không xương,
Đổ trộm chất độc xuống biển,
Biển bờ cá chết phình trương .
Miền Trung dân tình điêu đứng,
Làm sao tránh được tai ương ?
Trách kẻ “ rước voi dày mộ”,
Giận quân “ bóc ngắn cắn dài ” !
Nhân dân nóng lòng chờ đợi
Tìm đúng nguyên nhân vì ai ?
Ban ngành quanh co lẩn tránh,
Vòng vo phô diễn trò hài !
Làm việc gặp sai thì sửa,
Chứ đừng đổ lỗi thiên tai.
Nhân dân công minh phải trái
Không hề thiên vị riêng ai .
Đỉnh Sơn, 28/4/2016
Trường Hải Lê Văn Đông