Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐƠN XIN TỪ BỐ

Bão Quảng
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2015 8:32 PM


Phiếm chuyện

Kính gửi Thượng Đế đồng kính gửi Ông Giời

Con là một công dân ưu tú nhất thời đại, là con của một gia đình có địa vị xã hội. Mới đây con được ơn trên mưa móc, được đề bạt lên một cái chức hơi to to ở cấp tỉnh. Mới chỉ có thế thôi mà mọi người đã xua xúa chửi bới rằng con núp dưới cái bóng cha để ngoi lên nắm quyền lực chứ con chẳng có tài cán gì. Vậy thì con nghĩ, người ta căm ghét con là tại cái thằng cha đẻ ra con. Hắn đúng là một tên khốn, đã làm nhiều điều khiến người dân khinh ghét nên người ta mới ghét lây sang con. Chứ con học hành cũng chả đến nỗi nào, cũng đại học thạc sĩ tiến sĩ như ai, cũng có bằng chính trị này nọ, chả chó nào quan tâm nó ở đâu ra, mà chỉ quan tâm bố con là thằng nào mà có thằng con tài giỏi như vậy. Con có thực tài mà thấy nhục khi được thăng chức. Vậy con làm đơn này xin thượng đế cho con được từ mặt cái thằng cha đã đẻ ra con, để con đường đường là một đấng anh hào ngẩng nhìn mọi người với lòng kiêu hãnh vì không phải mang tiếng có bố làm to để được núp bóng mà ngoi lên sếp, Con xin chân thành cảm ơn

Ngày .29...tháng 9...năm 2015
kí tên

Bão Quảng