Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Câu đối về Tô Hoài

PTT
Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014 5:27 PM

 TNc: Tác giả Hoàng Năng Trọng: ra vế đối đã được nhiều bạn đọc hưởng ưng. Xin giới thiệu vế đối của Phan Tự Trí từ Đồng Nai gửi ra. Chúng tôi xin kết thúc mục câu đối này. Hẹn dịp khác cùng nhau tung hứng.


Họa sĩ vẽ Tô Hoài, vẽ tô hoài chẳng giống Tô Hoài

Xin đối:

 

Nhà văn phê Tố Hữu, phê tố hữu không buồn Tố Hữu


Phan Tự Trí- Biên Hoà, Đồng Nai