Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện…xứ Triều…

Tú Còm
Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013 8:15 PM

 
Lạ thay cái xứ Triều Tiên
Lúc nào…hết tiền là gạ…oánh nhau?!...
Ai cho con cá, mớ rau
Mới lại nói được mấy câu “ôn hòa”...
Đến ngay mấy Ngổ Trung Hoa
Nuôi ăn, cho mặc đến ba, bốn đời…
“Góp ý” cũng chẳng nghe nhời
Cháu Un vẫn giống cái nòi…ngứa răng!
Trẻ người, non dạ, hung hăng
Bà con thế giới bảo thằng…Un điên!!!...
.
22/04/2013
T.C