Trang chủ » Tin văn và...

Giỗ Phạm Tiến Duật lần thứ 5

TN
Thứ bẩy ngày 8 tháng 12 năm 2012 2:42 PM
 
 
TNC: Hôm nay 25 tháng Mười Nhâm Thìn là ngày giỗ Phạm Tiến Duật lần thứ 5. Gia đình và một số bầu bạn văn chương đã cúng giỗ Duật tai tư gia tại khu Trung Tự.
Tôi và Nguyễn Khắc Phục thắp nhang nhớ bạn. Nguyễn Khắc Phục đọc bài thơ trước bàn thờ Duật:
 
Năm năm lắng tiếng vơi hình
Thế gian lắm cảnh thất kinh rụng rời
Vòng đen ngùn ngụt giữa trời
Mà "Vòng trắng" biết tìm người ở đâu...?
 
Trần Ninh Hồ đọc lại bài thơ viết khi Duật trong bệnh:
 
" Mình rót rượu dùm cho Hồ uống đi"
Hồ biết uống làm sao khi Duật còn kia mà không được cùng uống
Ôi cái chén đắng mà Chúa Trời tự nhận cho mình từ những kiếp phận nào rót xuống
Có đắng bằng chén lẻ này không ???