Trang chủ » Tin văn và...

Trannhuong.com 6 tuổi

TN
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 4:50 PM
 
Trần Nhương là trannhuong com
Lão già kì cạch đì đòm cho vui
Người yêu năng tới năng lui
Kẻ ghét thì vưỡn phủi phui lão già
Trần Nhương rê chuột cười khà
Sáu năm duyên có mặn mà hỡi ai...?