Trang chủ » Thơ

Thơ viết trong mưa

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Sau sáp nhập quả này ta hoà nhập
Nước mênh mang chẳng địa giới phân vùng
Lý Thái Tổ kinh kỳ, Ngô Quyền thôn dã (1)
Cũng ngang thưng mưa gió não nùng

Chớm vào đông mà mưa như vỡ bể
Cả trăm năm mới có một ngày
Hay Thuỷ tinh nổi cơn hồng thuỷ
Cho Sơn tinh ngạo mạn biết tay

Hay Hà Nội có Ba Vì chất ngất
Có bao la Hương Tích, Sài Sơn
Thuỷ thần muốn dân dời phố cổ
Kéo nhau lên sinh sống trên non

Hay trái mệnh đất trời nổi giận
Hay thương dân mà lệ chan chan ???

Sáng 4-11-2008
(1) - Ngô Quyền quê Đường Lâm, Sơn Tây cũ.