Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LUẬT ĐỜI

Quốc Long
Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 11:06 AM(Gửi ông bị cáo trong vụ án AVG đang xử)
Chuyên đi bắt,phạt người ta
Giờ là bị cáo trước tòa ông ơi
Phải chăng nhân quả ở đời
Hại người chắc hẳn ông trời không tha
Tâm ông vẩn đục,ác tà
Còn rao đạo đức tỏ ta trong lành
Nói ,làm đi ngược cong vênh
Thích nghe đánh bóng,thổi danh phong trào
Tưởng ông là một vì sao
Ai ngờ chỉ mới chạm sào đã rơi!...
Khốn thay cho một kiếp người
Làm quan như thế cho ruồi nó bâu !...
17-12-2019
QUỐC LONG