Trang chủ » Tin văn và...

KỈ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ VĂN BÙI HIỂN

TN
Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019 1:46 PM


Bức kí họa nhà văn Bùi Hiển tôi vẽ ngày 10-5-1996 tại Hội Nhà văn VN, hôm nay tại lễ kỉ niệm này, tôi đã tặng cho gia đình nhà văn Bùi Hiển. Ảnh chụp cùng cô cháu nội nhà văn Bùi Hiển bên chân dung mà tôi kí họa.