Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀO CAI - SA PA – PHAN XI PĂNG... DU HÝ

Đường Văn
Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 10:06 AM

LÀO CAI - SA PA – PHAN XI PĂNG... DU HÝ


ĐƯỜNG VĂN


Tặng ai chưa tới Sa Pa,
với người đã đến, nhưng mà... chưa Thơ?!

A

TRÈO CHƠI CHÓP ĐỈNH

Trèo chơi chóp đỉnh vời hun hút
Hơn 3.000 thước, đạp mây ngàn.
Cáp treo chặng chặng, băng vun vút,
Lại leo bậc bậc, niệm bình an.

Phần phật trong sương, lá Quốc kỳ,
tung bay kiêu hãnh, dáng uy nghi.
Phan xi păng – nóc nhà nước Việt
và Đông Dương. Đời đời khắc ghi.

Tứ phía mù giăng – mưa lã chã,
Trưa mang mang, thiên đỉnh mịt mờ.
Bỗng giật mình: cận giờ tạm biệt.
Hưu nhàn, hưởng trọn giấc Tiên Thơ.

B

LÊN NÚI HOÀNG LIÊN

Trèo lên đỉnh núi mù sương
Phan xi păng – nóc Đông Dương gọi mời.
Cáp treo vun vút; tàu lôi.
Chon von đài chóp, lưng trời cờ bay.
3.143 mét. Là đây!
Thỏa lòng chiêm ngưỡng nơi này, từ lâu!

C

LINH THIÊNG ĐỈNH NƯỚC NON NÀY!

Nóc nhà 3 nước. Ngất ngây!
Bồn bề lớp lớp sương vây mịt mờ.
Quốc kỳ phấp phới như mơ...

Du khách bất ngờ, nâng máy liền tay.
Thiêng linh đỉnh nước non này!
Vàng sao lồng lộng tung bay dẫn đường.

D

NỬA KHÌ NỬA MƠ

Tặng riêng ngũ nữ đồng môn - đồng hành: Dung,
Bằng, Đức, Tý, Nga

Cầm tay lên đỉnh Hoàng Liên,
Sương – mưa tơi tả, thương em quặn lòng.
Dẫu vừa quấn quýt bên chồng,
Dung dăng, hớn hở, lòng vòng trèo non.

Bỗng dưng tuột, lạc,... mất, còn?!...
Ngơ ngơ ngác ngác, đành bon một mình.
Đếm từng bậc đá trơn... Kinh!
Bám chàng mũ đỏ rung rinh. Cố trèo.
Tàu lôi, cáp cuốn... leo..., leo!
Có đi có đến chóp Mèo Phanxipăng.

Dốc tuồn tuột xé mây giăng,
Lào Cai "cốn sủi*, loăng quăng Bắc Hà.
Chợ trưa mua bán la đà,
Quán bình dân, nhậu khề khà, nâng ly!

Sa Pa mã đáo, hồi phi,
Ngược xuôi cao tốc, nửa khì nửa mơ..
.------
• Món mì nấu lối riêng của Lào Cai, trộn lạc rang, thịt lợn nạc... gần
giống như mì Quảng.

Hà Nội – Lào Cai – Sa Pa - Đỉnh Phan
xi păng – Hoàng Liên Sơn