Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT TÊN ĐỒ TỂ VĂN HÓA

Nguyễn Thế Khoa
Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019 7:33 AMVới những phát biểu tại cuộc họp Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật TPHCM vừa qua, nhạc sĩ Trần Long Ẩn xứng đáng được coi là một tên đồ tể văn hóa. Trước thềm các đại hội văn học nghệ thuật của TPHCM, có lẽ ông Ẩn muốn cho Đảng thấy lập trường hết sức cứng rắn, sự trung thành vô điều kiện với Đảng để mong Đảng coi là một nhân vật đặc biệt được Đảng ưu ái giữ lại lãnh đạo văn nghệ TPHCM dù đã sắp sang tuổi 78.
Ông Trần Long Ẩn coi toàn bộ nền văn học nghệ thuật miền Nam trước năm 1975 là độc hại và đòi xóa bỏ hết, là thái độ cực kỳ phản động cả về mặt chính trị và văn hóa, ngang nhiên chống lại đường lối hòa hợp dân tộc mà Đảng ta đã ban hành rồi cùng nhân ta và các nhà hoạt động văn hóa Việt Nam chân chính đã dày công thực hiện từ những năm còn chiến tranh với Mỹ Ngụy tới nay.
Hãy đuổi ngay tên đồ tể khát máu văn hóa này ra khỏi Đảng, đình chỉ ngay chức vụ lãnh đạo Văn nghệ TPHCM mà Thành ủy TPHCM đã lầm giao cho tên cơ hội, vô liêm sỉ này.
Từ lâu, Đảng ta nói rõ rằng trừ một bộ phận rất nhỏ tác phẩm phản động, độc hại, văn học nghệ thuật miền Nam trước năm 1975 là một bộ phận quan trọng không thế tách rời của nền văn học nghệ thuật Việt Nam yêu nước nhân văn. Càng ngày, chúng ta càng nhận thấy đó là một quan điểm văn hóa đúng đắn, sáng suốt, rất thấu hiểu văn hóa của Đảng ta khi được tiếp cận với các tác giả, tác phẩm của nền văn học nghệ thuật đáng trân trọng này.
Không thể để những kẻ cơ hội chính trị như Trần Long Ẩn tùy tiện xúc phạm các giá trị văn hóa dân tộc nhân danh Đảng, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà không bị trừng trị đích đáng…
Nguồn: Facebook Nguyễn Thế Khoa
Phát biểu của ông Trần Long Ẩn tại Hội nghị giao ban Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM, được báo Phụ Nữ TPHCM tường thuật lại, như sau:
“63 tỉnh, thành thì có được bao nhiêu đài có phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch? Ít lắm. Cục Biểu diễn nghệ thuật từng bảo tôi: “Làm sao nhờ anh Năm Ẩn phát biểu giùm rằng, hiện nay không còn khái niệm nhạc cũ trước giải phóng nữa”. Tôi nghe sốc và đau lắm. Không được đâu. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương hết sức vĩ đại, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, nhưng đoàn kết luôn có nguyên tắc tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể nhân danh hòa hợp dân tộc để coi như ngang nhau được”
Cũng theo ông Ẩn, nhạc ca ngợi Việt Nam Cộng hòa mà giờ cũng cho là ca ngợi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không được: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”.