Trang chủ » Tin văn và...

LỄ TIỄN ĐƯA TS NHÀ VĂN CHU VĂN SƠN

TN
Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019 11:06 AM

TNc: Sáng nay 21-4,tại nhà tang lễ Cầu Giấy,lễ viếng nhà văn, TS Chu Văn Sơn đã diển ra. Rát đông bạn bè, đồng nghiệp và học trò đã đến vĩnh biệt Chu Văn Sơn. Nhà thơ Nguyễn Duy dù chân khó đi lại vừa làm 49 ngày cho vợ, ông vẫn có mặt đưa tiễn Chu Văn. Ông có bài thơ tiễn Sơn viết trên tờ lịch đúng ngày Chu Văn Sơn ra đi.


 
Bạn bè đến viengs Chu Văn Sơn





Nhà thơ Nguyễn Duy viết sổ tang


Bài thơ của Nguyễn Duy viếng Chu Văn Sơn

Nguyễn Duy

VÔ CÙNG THƯƠNG NHỚ CHU VĂN SƠN

Một kiến văn tầm rộng
Một tài văn tầm cao
Một tình văn sâu nặng
Một bạn văn chân thành
Một thày văn tâm huyết
Một đời văn sinh ra từ cái đẹp

Nuốt nước mắt nghiêng mình tiễn bạn
Sơn đi nhé về Trời thanh thản
Và an nhiên nơi cõi đẹp vĩnh hằng

18-4-2019