Trang chủ » Tin văn và...

LỄ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM "BẾN KHÔNG CHỒNG"

TN và You Tube
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019 9:04 AMTNc: Sáng hôm nay, 21-3-2019, lãnh đạo và nhân dân xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm "Bến không chồng". Địa danh này những năm chiến tranh bao nhiêu người đàn bà đã đưa tiễn và ngóng đợi những người đàn ông của mình. Nơi đây cũng là quê của nhà văn Dương Hướng. Dựa vào những chi tiết ở làng, nhà văn Dương Hướng đã viết tiểu thuyết BẾN KHÔNG CHỒNG năm 1990. Tiểu thuyết được dư luận đánh giá cao. Năm 1991, tác phẩm được trao Giải thưởng Hội Nhà văn VN, được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng 2 bộ phim Bến không chồng và Thương nhớ ở ai dều do đạo diễn Lưu Trọng Ninh đạo diễn.
Xã Thụy Liên đã có một ứng xử văn hóa tuyệt vời. Nhà văn Dương Hướng nói: "Tôi được giải thưởng Nhà nước nhưng không sướng bằng giải thưởng nhân dân quê tôi trao cho"
Nhà văn Nguyễn Bình Phương thay mặt BCH Hội Nhà văn về dự và phát biểu. Đông đảo bạn văn từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng...đã đến chung vui với nhà văn Dương Hướng.