Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HẠ CÁNH CÒN RUN

Quốc Long
Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 9:10 AM

(Gửi số bác về hưu xứ tôi)
Về rồi các bác lại run
Bao nhiêu dự án...tùm lum bể rồi:
Cầu , đường nền móng tả tơi
Chỉ toàn đất đỏ chờ thời...lún sâu
Bê tông chẳng thấy "cốt" đâu
Đá xanh sao lại đổi màu đá non?
Tượng đài, trụ sở chon von
Mới mưa thấm nứt...có còn bền lâu?
Nhà máy nhập thiết bị Tầu
Suốt ngày sửa chữa lấy đâu lãi...lờ?
Luận chứng kinh tế năm xưa
Lợi đâu không thấy, chỉ trơ cái ...hàm...
Riêng nhà bác,đại là sang:
Lung linh biệt phủ...hàng hàng xe ngon
Hàng tháng Hà-Nội, Sài- Gòn
Thăm thằng út, tiện ghé con "vãi ngoài" !...
Bác run ! ngày một ,ngày hai
Thanh tra rà tới...rước ngài..."về dinh"
Ngày xưa hạ cánh ăn mừng
Bây giờ hạ cánh ngẫm mình ...mà lo !...
QUỐC LONG