Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ý DÂN

Quốc Long
Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 8:48 AM


(nhân theo dõi các vụ án tham nhũng gần đây)
Cán bộ cấp nào " cũng thiếu trách nhiệm"
thất thoát hàng ngàn tỷ đồng
biết bao vụ án tham nhũng
thu hồi được có mấy đồng ?
Tài sản bị can to xụ
nghìn nghìn,tỷ tỷ ,đồng đồng...
sao lại làm ngơ truy cứu
hỏi nghe có lọt tai không?
Chỉ có thằng điên không hiểu
"cán cân công lý "biết không?
sinh ra các ngài để trị
không thu! chỉ phạt ích gì ?
Gạo dân chúng tôi còn thiếu
nuôi tù bọn kia làm chi
mong tòa "nghiên cứu" cho kỹ
xử như gãi ngứa "mần chi " ?
Những người làm quan , làm tướng
khôn ngoan ,chữ nghĩa đầy mình
tiến sỹ ,bằng kia ,cấp nọ
ăn lộc dân , sao lại hại dân?
Mong tòa tận thu bằng hết
lấy của dân,phải trả lại dân
lương của bọn này đâu thể
biệt phủ , nhà lầu...xa hoa, phì thân!...
Quốc Long