Trang chủ » Tin văn và...

FB PHAN HOANG PHAN HOÀNG KHÔNG PHẢI CỦA NHÀ THƠ PHAN HOÀNG

PH
Thứ tư ngày 2 tháng 5 năm 2018 8:42 AMTrên facebook vừa xuất hiện trang Phan Hoàng Phan Hoàng kèm ảnh đại diện của nhà thơ Phan Hoàng và đăng tải thơ anh, gửi lời kết bạn nhiều nơi. Đây là trang tin hoàn toàn giả mạo.
Nhà thơ Phan Hoàng hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. Sau sự cố “thơ rác” anh đã đóng facebook cũ cùng tên Phan Hoàng Phan Hoàng và hiện nay anh không còn sử dụng facebook nữa.
PV
Ảnh: Trang facebook giả hình ảnh và tên tuổi nhà thơ Phan Hoàng