Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÓ NÊN

Quốc Long
Thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 2:40 PM
Có nên xây dựng nghĩa trang
Để chôn các cụ làm quan một thời ?
Có nên xây những tượng đài
Tốn hàng ngàn tỷ giữa trời nắng mưa?
Cổng chào, chào những ai qua
Dân còn cứu đói, làm ra được gì?
Xin đừng để tiếng thị phi
Mai sau chắc có còn gì nữa không?
Sống sao cho thực với lòng
Lo sao cho nước , cho dân thanh bình
Tượng đài ở giữa lòng dân
Còn hơn mưa nắng đày thân giữa trời!
Mộ to,phong cảnh tuyệt vời
Mà dân không viếng, liệu rồi có thiêng?
Cúi đầu con lậy BỀ TRÊN
Đừng lợi ích nhóm, làm phiền hại dân !
Đà Nẵng 6-2-2018
Quốc Long