Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TS LÊ KIÊN THÀNH: TÔI NÓI NHỮNG LỜI NÀY TỪ TRÁI TIM YÊU ĐẢNG THA THIẾT

Tô Lan Hương (thực hiện)
Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2018 8:23 AM


Gần 6 năm trôi qua, ngày hôm nay, sau một năm đầy biến động về chính trị của đất nước, với rất nhiều sai phạm được bóc trần..., tôi đã nói với Tiến sĩ Lê Kiên Thành rằng muốn được cùng ông tiếp nối cuộc trò chuyện dang dở 6 năm trước.

Nguồn{ ANTG