Trang chủ » Cùng vui

ĐỪNG A DUA CỤ NHÁ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016 6:44 PMBí thư Thanh Hoá bác bỏ thông tin có bồ nhí

- Ông Trịnh Văn Chiến khẳng định thông tin trên mạng xã hội về "tài sản của bồ nhí Bí thư Thanh Hóa" là bịa đặt.

Bí thư Vinh: ‘Lên Hà Giang sẽ biết năng lực người được bổ nhiệm’