Trang chủ » Cùng vui

CỨ THEO CÁC BÁC

Trương Tuần
Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2016 5:55 AM


Công bố thông tin về hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Bộ TTN-MT chính thức thông tin kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. (tin trên VOV.vn)