Trang chủ » Cùng vui

PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016 5:46 PM


Vui tay phác thảo tượng đài
Gửi vào Bình Chánh xem xài được không
"Cái móng tay" rất đặc trưng
Làm cho các cấp tưng bừng ra quân
Làm cho khổ mấy Nhân Dân
Doanh nghiệp lớn bé toàn thân rã rời
Làm cho ông tướng lỡ lời
"Cái móng tay nhỏ" để đời thiên thu...