Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIẢI MẬT

Lão Hà
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015 9:00 PM


Các cháu nội-ngoại quây quần chuc mừng Ông lên tuôi 85 , chúng cười đùa vui vẻ, bắt Ông kể chuyện thời trẻ.

- Ông ơi, Ông giải mật chuyện 55 năm về trước đi, khi Ông chưa gặp Bà ấy..

- Không được, cá nhân cũng như tổ chức đoàn thể, có những chuyện tối mật, sống để dạ chết chôn theo, không bao giờ giải mât.

- Báo chí đăng tin nhiều văn kiện được giải mật, vậy có những văn kiện không giải mật hở Ông.

- có những văn kiện để 40 năm, có loại để 70 năm, có loại thủ tiêu không giải, hoặc một thể chế này bị một thể chế khác lật đổ thì tư liệu mật được giải như STASI của CHDCĐ hay KGB ...mục đich để các nhà Sử học có tư liệu tham khảo hoặc chứng minh

......

Ông không nói chuyện giải mật, chỉ nói tăng mật thôi, khi là sinh viên như các cháu bây giờ, thời Ông còn nặng nề về giao tiếp khác giới lắm, khoảng nhưng năm 1955 đến 1965, đám cưới nào cũng có khẩu hiệu : vui duyên mới không quên nhiệm vụ ...

Thời đó Ông được các anh lớn hơn hướng dẫn mấy nguyên tắc cơ bản để tiếp cận đối tương, mỗi giai đoạn dài ngắn , thành công hay thất bại phải làm lại hay đốt cháy giai đoạn tùy tình hình phát triển

Mở đầu là giai đoạn thân mật, tạo mối giao lưu giữa các nhóm bạn bè, năng quan hệ giao tiếp. Câu nhất Y nhì Dược, tạm được Bách Khoa đã có từ thời ấy không phải là bằng cấp hay môi trường kiếm ăn như bây giờ mà thời Ông là đánh giá nơi có nhiều ngôi sao (vedette). Các KTX của các trường cách nhau 7-8 cây số, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, hoặc tàu điện, các bạn ở KTX chỉ có xe căng-hải và thăm nhau ở KTX phải là giai đoạn "mật" khác chứ không phải giai đoạn "thân mật"

Ông đến thăm các bạn ở ĐHBK vào ngày nghỉ, thấy các bạn đang xoay trần trên bản vẽ hoặc cắm đầu vào giải toán...do đó mới có câu : dấn thân vào chốn Bách khoa, toán là nghiệp chướng, họa là dây oan. hoặc câu : 4 năm khổ ải từ bi, 8 kỳ sát hạch còn gì là xuân... do vậy các bạn chỉ dám quen nhau thế thôi.

Từ thân mât đến đường mật là hai MẬT khó phân chia, trong thân mật có đường mật và đường mật để thêm thân mật

Giai đoạn thú ba của MẬT lúc bấy giờ gọi là BÍ MẬT, tức là có sự hẹn hò nhưng bí mật.. Hồi đó hầu như không có đám cưới mà cả cô dâu lẫn chú rể đều là sinh viên, công việc chỗ làm chưa có, đâu dám xây tổ ấm.

Sau bí mật còn 2 Mật nữa là Trăng mât và Mửa mật. Thời kỳ trăng mật ngắn và mửa mật thì dài vì lo sữa cho con, có thể là mửa mật trước trăng mật vì ăn cơm trước kẻng

Câu chuyện tăng mật cách đây 50 năm được tổng kết là NGŨ MẬT LUẬN, tức là luận về 5 cái MẬT : thân mât, đường mât, bí mật, trăng mật và mửa mật...lớp trẻ hiện nay có sáng tạo gì mới thì bổ xung hoặc phản bác, bây giờ là thời của các cháu...

15-9-2015 Lão Hà.